Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po dosiahnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení.
Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca.
Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

Potrebné doklady

  • žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena
  • rodný list
  • platný občiansky preukaz žiadateľa (prípadne rodičov neplnoletej osoby)
  • písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena maloletá osoba staršia ako 15 rokov