Z obsahu vyberáme: * Program pripravovaných podujatí * Plán aktivít JDS * Zaujímavé recepty * Záhradkárska poradňa * Okienko pšeciálnej základnej školy