Mesto Krompachy realizovalo projekt financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity pod názvom „Nákup uniforiem pre rómske hliadky v meste Krompachy“.


Schválená výška finančných prostriedkov pre náš projekt je 3 970 €.

Hlavným cieľom realizácie tohto projektu bolo zakúpenie uniforiem pre rómske hliadky v meste, rozšíriť rómske hliadky o ďalších príslušníkov v mestských rómskych lokalitách, ktorí by udržiavali verejný poriadok a čistotu v danej lokalite.


„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Za obsah projektu je výlučne zodpovedné Mesto Krompachy“