Medzinárodný deň žien sme oslávili 8. marca aj v dennom stacionári. Účelom bolo vzdať úctu a rešpekt všetkým ženám a vysloviť poďakovanie za lásku a starostlivosť, ktorú prejavujú svojmu okoliu a blízkym.

Na tento deň sme sa starostlivo pripravovali a tak sa oslava niesla v príjemnej atmosfére a dobrej nálade, zazneli básničky v podaní klientov aj zamestnancov a dámy sa potešili kvietku a sladkosti.

Nech krása a sviežosť nestratí sa s vekom, obdariť Vás chceme jarným kvetom.

Našim klientkam prajeme k ich sviatku život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty.