V Komunitnom centre v Krompachoch za realizovalo „Novoročné posedenie“ zamerané na príchod Nového roka. O bohatý program sa postarali deti , ktoré tam trávia svoje voľné chvíle a svojim krátkym vystúpením sa snažili potešiť všetkých prítomných, najmä našich núdznych z nocľahárne Maška. Práve pre nich sú v tomto období potreby prijatia, spolupatričnosti a úcty veľmi dôležité. Počas pestrého programu odzneli rôzne piesne, básne a tance. Nechýbali ani novoročné vinše a krátke scénky, ktorými sa deti snažili našim prítomným spríjemniť si novoročnú náladu a našim núdznym aspoň takýmto spôsobom zmierniť ich nepriaznivú životnú situáciu.

Medzi zúčastnenými nechýbali ani zástupca primátora mesta Ing. Ľuboš Ontko a vedúci oddelenia organizačno-správne a sociálnych vecí Ing. Ján Ivančo, ktorí sa na záver deťom poďakovali za príjemný kultúrny zážitok, všetkým zúčastneným popriali pokojný a šťastný rok naplnený zdravím, šťastím, láskou a porozumením.

Podporiť nás prišli aj terénni sociálni pracovníci nášho mesta, ktorí pomáhali pri podávaní kapustnice a sladkých zákuskov. Komunitné pracovníčky odovzdali našich núdznym balíčky od dobrovoľných darcov nášho mesta, naplnené maličkosťami - niečím sladkým, niečím teplým a niečím voňavým.

"Dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa spoznáva"