Symbolika čísla 109 bola prítomná aj v tohtoročnom výročí kňaza, básnika katolíckej moderny, prozaika, prekladateľa, redaktora a pedagóga Mikuláša Šprinca. Práve 30. novembra 2023 si pripomíname 109 rokov od jeho narodenia. Na počesť tohto významného krompašského rodáka sa už dvadsať rokov, vždy v posledný novembrový deň, koná spomínaná recitačná súťaž.

Pred dvomi desiatkami rokov ju začal organizovať Miestny odbor Matice slovenskej v Krompachoch v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosťou Krompachy a Mestom Krompachy. Spolupráca trvá dodnes, a ako na oceňovaní víťazov recitačnej súťaže zdôraznil primátor mesta Ing. Dárius Dubiňák, tradícia bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Úvod súťažného dňa odštartoval prezentáciou súťažiacich, po ktorej nasledoval koncert žiakov ZUŠ i svätá omša vo farskom kostole. Po nej sa už recitátori presunuli do súťažných miestností, kde pred porotou ukázali, ako im to ide.

Pred obedom súťaž vyvrcholila odovzdávaním ocenení v priestoroch divadelnej sály Kultúrneho domu v Krompachoch. Oceňovania sa zúčastnil primátor mesta, dekan Mgr. Stanislav Kocúr, kaplán Mgr. Matúš Boháčik, predsedníčka MO MS Mgr. Anna Grondželová, čestný predseda MO MS František Biroš a katechétka Mgr. Katarína Mášová. Víťazi jednotlivých kategórií si prevzali svoje ocenenia, no ako uviedol krompašský primátor, víťazmi boli všetci.

„Už len to, že ste si našli čas pripraviť sa na túto súťaž. Našli odhodlanie postaviť sa pred porotu. Za to vám patrí veľká vďaka a z môjho pohľadu máte všetci, ako tu sedíte, môj velikánsky obdiv. Vďaka patrí aj vašim pedagógom, ktorí vo vás vidia kreativitu a niečo, na čom sa dá budovať. Chcem vám veľmi pekne poďakovať, že ste dnes prišli k nám zasúťažiť si. Patrí vám jeden veľký potlesk,“ ocenil mladých recitátorov primátor. Zároveň vyjadril presvedčenie, že z roka na rok bude súťažiacich pribúdať a súťaž bude i naďalej súčasťou tradície v našom meste.

„Rád by som aj ja poďakoval všetkým za účasť. Táto súťaž je príkladom krásnej spolupráce a spoluúčasti na dejinách, ktoré tvoríte aj tým, ako som povedal počas svätej omše, že sa dokážete podeliť o svoj talent a odovzdať ho ostatným, čím im robíte radosť. Ďakujem aj pedagógom, ktorí svoje deti na súťaž pripravili a sprevádzali a že ich vedú aj v duchu kresťanských hodnôt, v ktorých sa recitačná súťaž nesie. Samozrejme, vďaka patrí aj spoluorganizátorom, bez podpory ktorých, by to nešlo,“ dodal krompašský dekan.