Desiaty mesiac v roku sa už tradične spája s úctou k tým, skôr narodeným. Uctiť si seniorov si za svoje vzalo aj mesto Krompachy v zastúpení primátora Ing. Dáriusa Dubiňáka a pripravilo pre nich vystúpenie hudobnej skupiny Pavelčákovci.

Pozvanie na stredajší koncert prijali desiatky dôchodcov. Tých, ktorí prišli čakalo pred vstupom do divadelnej sály milé prekvapenie. Drobná pozornosť – srdce na dlani - ktorú im osobne odovzdal krompašský primátor. Seniori boli príjemne prekvapení a potešení.

V úvodnom príhovore primátor vyzdvihol dôležitosť vzdávania úcty a vďaky starším ľuďom.

„Úcta k starším má byť spontánna a sústavná. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny, keď ho blízki majú radi, to hovorí jedna ľudová múdrosť,“ uviedol v príhovore Dárius Dubiňák.

Krátko po 17. hodine zazneli prvé tóny koncertu a bolo jasné, že sa diváci budú dobre zabávať. Potvrdil to aj samotný priebeh vystúpenia Pavelčákovcov, počas ktorého im diváci tlieskali a v závere si dokonca spolu aj zaspievali. Nechýbali ani hudobné prídavky. Vďačnosť a spokojnosť bola na oboch stranách.

Pavelčákovcom ďakujeme a dovidenia, niekedy nabudúce.

Čas plynie a ráta roky všetkým rovnako. Neberme zrelý vek tak vážne – šach ešte neznamená mat. Nech ešte veľa dní sa zažne každému, kto má život rád.