Prijímateľ:                  Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Názov projektu:          Prestavba rozostavaného zimného štadióna na multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie

Číslo zmluvy:               Z-2020/001-143

Výška príspevku:         93 908,42 €
 
Spolufinancovanie   Príspevok
Prvá časť 28 172,53 € Prvá tranža 28 172,53 €
Druhá časť 28 172,53 € Druhá tranža 28 172,53 €
Tretia časť 28 172,53 € Tretia tranža 28 172,53 €
Štvrtá časť 9 390,84 € Štvrtá tranža 9 390,84 €

 

  Vyúčtovanie prvej časti spolufinancovania:

 • účtovný doklad: 22VF03017      
 • dodávateľ: StavStar s.r.o.
 • IČO: 47550571
 • suma: 28 172,53 €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                        
 • dátum úhrady: 26.04.2022
  Vyúčtovanie použitia prvej tranže:
 • účtovný doklad: 22VF03017      
 • dodávateľ: StavStar s.r.o.
 • IČO: 47550571
 • suma: 28 172,53 € 
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                        
 • dátum úhrady: 17.05.2023
 
 Vyúčtovanie druhej časti spolufinancovania:
 • účtovný doklad: 22VF04018      
 • dodávateľ: StavStar s.r.o
 • IČO: 47550571
 • suma: 28 172,54 €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                         
 • dátum úhrady: 24.05.2023

Vyúčtovanie použitia druhej tranže

 • účtovný doklad: 23VF03023   
 • dodávateľ: StavStar s.r.o.
 • IČO: 47550571
 • suma:19 971,80 €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe     
 • dátum úhrady: 19.04.2023                

 

 • dátum úhrady: 19.04.2023
 • účtovný doklad: 23VF05014
 • dodávateľ: StavStar s.r.o.
 • suma: 8 200,73 €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                      
 • dátum úhrady: 19.04.2023

Vyúčtovanie tretej časti spolufinancovania

 • účtovný doklad: 22VF05014
 • dodávateľ: StavStar s.r.o.
 • suma: 28 172,53 €  
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                       
 • dátum úhrady: 08.06.2023
 Vyúčtovanie štvrtej časti spolufinancovania
 • účtovný doklad: 23060011
 • dodávateľ: StavStar s.r.o.
 • suma: 9 390,84 €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                         
 • dátum úhrady: 11.07.2023
Vyúčtovanie použitia tretej tranže
 • účtovný doklad: 23VF04016
 • dodávateľ: StavStar s.r.o.
 • suma: 28 172,53 €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                         
 • dátum úhrady: 27.06.2023

Vyúčtovanie sumy zodpovedajúcej výške štvrtej tranže

 • účtovný doklad: 23060012
 • dodávateľ: StavStar s.r.o.
 • suma: 9 390,84  €
 • opis účelu: stavebné práce na stavbe                         
 • dátum úhrady: 11.07.2023