Slávnostná akadémia k 100. výročiu sa začína o 10:30 hod. 

Kronika meštianskej školy  v Krompachoch zaznamenala:

„ 27. 5. 1923 bola založená MS; slávnosť odpoludnia v Piller kaštieli; otvoril - Karol Loja, správca štátnej ľudovej školy vonkajšej; slávnostná reč - p. Vilčinský zo Spišskej Novej Vsi; voľby – počas nich báseň a pieseň; báseň - Vyhnali ma - predniesla M. Rožínska; spevácky zbor zaspieval Napadly písně od A. Dvořáka; večer o 8. oo hod. bola akadémia v kresliarni meštianky; riadil Jaroslav Andreis, riad. školy; boli prítomné všetky vrstvy obyvateľstva, sála bola plná.“

Zakladateľom a prvým predsedom sa stáva energický a činorodý Karol Loja, riaditeľ ľudovej školy vonkajšej. Pochádzal z Gelnice, u nás žil na Štúrovej ul. Založil aj iné spolky – Červený kríž, Slovenskú besedu a Dramatický krúžok. Okolo r. 1928 fungovala v kaštieli matičná knižnica. 

Činnosť Matice ďalej riadil v rokoch 1939 - 1942 Štefan Štamm, riaditeľ meštianky. 

Štefan Magut, riaditeľ meštianky, predsedal v rokoch 1945 – 1948.

Po februárových udalostiach 1948 bola činnosť takmer na 20 rokov štátom zakázaná.

Dramatický je osud štvrtého predsedu Jozefa Hubu.

Prenasledovaný bol aj Ing. Ladislav  Zahatňanský, predseda v 1989 – 1991, člen MS 50 rokov - od roku 1945.

František Biroš, čestný predseda výboru MO MS. 

Od januára 2015 je predsedníčkou Mgr. Anna Grondželová

 

IVETA FILIPCZYKOVÁ_IFI, rodená Schusterová

Rodáčka z Krompách. Žije v Ostrave. V Krompachoch vyštudovala vtedajšiu Ľudovú školu umenia pod vedením Anny Schusterovej a Fabioly Farkašovej. V Ostrave vyštudovala Ľudové konzervatórium – Ateliér kresby, maľby a grafiky. Odvtedy sa venuje umeniu. Na svojom konte má množstvo výstav, plenérov, organizuje výstavy, venuje sa kurátorskej a pedagogickej činnosti, projekty, doplnenie štúdia - dejiny umenia pri Národnej galérii v Prahe. Jej obrazy prešli kus sveta. Vystavovala v Paríži, Taliansku a jedno zo svojich diel dostala až  na výstavu do Tokia. Dielo má názov a znázorňuje „Nádych“. Postava na ňom zachytená má pôvod práve z jej rodných Krompách. Na výstave EUROPEAN ART IN TOKYO v Galérii Kubota toto dielo s názvom NÁDYCH získalo zvláštne ocenenie Francúzskej asociácie pre kultúru AFRAC. Nádych je uvedený aj na pozvánke k výstave v našom meste.

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 5. mája 2023 o 13:00 hodine vo výstavnej sieni v Kultúrnom dome v Krompachoch. Výstava potrvá do 26. mája 2023.

Koná sa pod záštitou primátora mesta Krompachy Ing. Dáriusa Dubiňáka. Všetci ste srdečne vítaní.