Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/en/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

 

Zverejnené: 23.3.2023

Sňaté: 7.4.2023