Organizátorom anekty je Okresný úrad Spišská Nová Ves a  Olympijský klub SPIŠ v tomto roku v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves, na pôde ktorého sa slávnostné oceňovanie uskutočnilo. Ocenenými sú športovci z troch okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča a dvoch samosprávnych krajov Košického a Prešovského. 

Spolu 59 športovcov, trénerov, funkcionárov či kolektívov si odnieslo z jubilejného ročníka svoje ceny v jednotlivých kategóriách.

Za mesto Krompachy boli ocenení:

1. kategória Jednotlivci: Guassardo Liliana Alicja – stolný tenis

2. ketegória Kolektív: MŠK – STO Krompachy - stolný tenis

4. kategória Cena predsedu OK Spiš: tréneri, funkcionári: Paulo Leónidas Guassardo – stolný tenis

V jubilejnom 50. ročníku anekty bola osobitná kategória - vyhlasovanie najlepších športovcov obce/mesta. Za mesto Krompachy bolo toto ocenenie udelené Zoltánovi Baronovi, ktorý sa desaťročia venoval príprave a tréningu mladších aj starších žiakov v zjazdovom lyžovaní. Spod jeho trénerských rúk vyšli účastníci SR pohára, medzinárodných súťaží, ako aj zimných OH. 

Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnil aj primátor mesta Krompachy Ing. Dárius Dubiňák. Krompašským športovcom poďakoval za ich nasadanie, výborné výsledky, odovzdal ocenenia a poďakoval im za reprezentáciu nášho mesta v športovej oblasti.  

Potešujúcou správou je, že 51. ročník ankety Najúspešnejší športovec regiónu Spiš za rok 2023 sa uskutoční práve v našom meste a to už na jar roku 2024.

Primátor Krompách v závere slávnostného programu osobne prevzal putovnú sošku ankety sochu Oskara.