Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 v meste Krompachy