Ing. Lukáš Bagin (nezávislý kandidát)

Bc. Oľga Dzimková (SMER - sociálna demokracia)

Radovan Ďorko (Dobrá voľba a umiernení)

Tomáš Gula (Spolu - občianska demokracia)

Igor Hlaváč (SMER - sociálna demokracia)

MUDr. Marián Hojstrič (nezávislý kandidát)

Igor Jendruch (SMER - sociálna demokracia)

Ing. Ľuboš Ontko (nezávislý kandidát)

Ing. Iveta Rušinová (nezávislý kandidát)

Bc. Matúš Stana (nezávislý kandidát)

Ing. Martin Štancel, PhD. (nezávislý kandidát)

Ing. Ján Zahuranec (nezávislý kandidát)