Vo štvrtok 15. decembra 2022 zavítali na Mestský úrad zástupcovia SSŠ EDURAM spolu s jej riaditeľom Ladislavom Maturkaničom, aby osobne odovzdali 50 balíčkov s medovníčkami.

„Keďže sa naša škola zapojila do celoslovenskej výzvy, kde sa do krabičiek balili darčeky pre seniorov z celého Slovenska, povedali sme si, že by sme nejaké tie malé darčeky mohli pripraviť aj pre dôchodcov z mesta Krompachy,“ priblížil L. Maturkanič.

A tak žiaci počas hodín praktického vyučovania piekli sladké medovníčky a zabalili ich s láskou do červených darčekových balíčkov. Nezabudli pripísať milý vianočný vinš, aby aspoň takou malou troškou potešili krompašských seniorov, ktorí sú  v starostlivosti mestských opatrovateliek.

„Je to taká drobná sladkosť pre potešenie s prianím zdravia, šťastia, spokojnosti a pohody počas vianočných sviatkov,“ doplnil riaditeľ SSŠ EDURAM.

Iniciatívu a milé gesto smerom k seniorom v meste ocenil aj primátor Dárius Dubiňák a osobne zástupcom školy poďakoval.