Slávenie adventu spojené so zapálaním 1. sviečky sa v našom meste stalo už tradíciou. Ani tento rok nebol výnimkou. V sobotu podvečer prišli k mestskému adventnému vencu desiatky ľudí, aby si spoločne s primátorkou mesta I. Rušinovou, farárom - správcom krompašskej farnosti Mgr. Stanislavom Kocúrom a kaplánom Mgr. Matúšom Boháčikom pripomenuli začiatok tohtoročného adventného obdobia. O spievané slovo sa postarali členovia zboru Cantica Christiana. Novú sochu anjela strážneho v závere požehnal S. Kocúr. 

"Necha naše mesto ochraňuje anjel strážny a nech nám pomôže zachovať lásku a pokoj medzi ľuďmi," doplnila primátorka mesta. 

Svetlo 2. adventnej sviece sa rozhorilo v sobotu 3. decembra 2022. Tohtoročný advent je vo svojej polovici. 

11. decembra zasvietlia aj tretia adventná svieca. 

18. decembra 2022 sa rozsvietila už aj 4. adventná sviečka. 

 

"Tak daj sa chystať všetkým nám,

prijať Ťa, Pane milý -

Popraj, čo treba k Vianociam,

pokoja, zdravia, sily."