Podľa § 81, odsek 7, písmena j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je mesto povinné zverejňovať údaje o komunálnom odpade obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania.

Údaje sú za rok 2021.