Mesto Krompachy pripravilo na piatok 16. júla slávnostné otvorenie športoviska spojené s kultúrnym programom. V ňom sa predstavia športové talenty mesta, o zábavu sa okrem iného postará aj hudobná skupina Hvizdošovci. Program začína o 14. hodine.

Areál môže pokojne niesť prívlastok zelené športovisko. Na priestranstve je vysadených 83 stromov a takmer dve tisícky popínavých rastlín. Na oddych je pripravených 21 lavičiek.

Mesto Krompachy ešte v roku 2018 podpísalo zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Krompachy boli úspešné v získaní nenávratného finančného príspevku (NFP) na financovanie projektu Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy. Celková hodnota stavby na Maurerovej ulici je vo výške 390-tisíc eur, z toho 320-tisíc eur predstavuje NFP.

Priestranstvo už dlhé roky neslúžilo svojmu účelu, staré asfaltové plochy boli nevyužívané a zanedbané. Práce na športovisku odštartovali v októbri 2020. Komplexná obnova so sebou priniesla regeneráciu vnútroblokového priestranstva medzi bytovkami. Výstavba ihrísk s podporou zelene priniesla doslova reštart športoviska. Bonusom je protihluková stena vystavaná kombináciou gabiónov (drôtené siete plnené kamenivom) a osadených črepníkov s rastlinami. Stena by mala navyše pomôcť znížiť hluk aj prašnosť.

Areál je tvorený štyrmi zónami. Vstupná časť so spevnenými plochami, z ktorej sa prechádza do športovej časti. Tú tvoria futbalové a basketbalové ihriská. Tretia je oddychová zóna tvoriaca streetworkoutové ihrisko a detské ihrisko s rôznymi hracími zostavami pre menšie i väčšie deti. Ide o kolotoče, trampolíny, hojdačky, nechýbajú ani pieskoviská. Táto časť je doplnená o lavičky i smetné koše. Poslednou je tzv. kultúrno – spoločenská zóna. V jej závere je malé oblúkové javisko s lavičkami určené na menšie kultúrne vystúpenia.

Celý areál je osvetlený novým verejným osvetlením. Na projekt rekonštrukcie športoviska nadväzuje aj ďalší projekt pod názvom Wifi pre Teba. V ňom sa do budúcna počíta s pokrytím celého športoviska vysokorýchlostným internetom.

POST SCRIPTUM.......Vynovený areál bude slúžiť všetkým. Príďte v piatok na jeho otvorenie, aby ste ho videli v plnej jeho kráse. Vychádzajúc zo skúseností a z diania uplynulých dní je totiž celkom možné, že v takom stave dlho nezostane. Zdá sa, že „rozpletanie“ pletiva a ničenie plotov na mestských športoviskách sa v našom meste stáva obľúbeným „športom“. I napriek snahám mesta vylepšovať ponuku športovísk, „deštrukčné“ konanie niektorých jednotlivcov demotivuje k ďalším podobným aktivitám na území mesta. Vážme si čo máme a neničme náš spoločný majetok.

PROGRAM  slávnostného otvorenia športového areálu:

14:00 dychovka

14:10 vystúpenie mažoretiek

14:20 vystúpenie speváčok zo ZUŠ

14:30 príhovory, vystúpenie mažoretiek, strihanie pásky

14:40 ľudová hudba FS Krompašan

14:50 vystúpenie mažoretiek

15:00 basketbalistky - ukážky

15:10 – 16:10 koncert Hvizdošovci (1. časť)

16:20 stolnotenisový oddiel – ukážky, STG ukážky

16:40 – 17.40 koncert Hvizdošovci (2. časť)