Kedy sa budú konať najbližšie voľby na Slovensku? Najbližšie riadne voľby sa budú konať v roku 2022, kedy sa budú konať spoločne voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a to v rovnaký deň a v rovnakom čase. Zjednotenie termínu sa dosiahlo tak, že volebné obdobie orgánov VÚC sa nateraz predĺžilo na päť rokov. Tým sa vytvorila možnosť, aby sa uvedené voľby v roku 2022 mohli konať v jeden deň a na rovnakom mieste.