1. Podzemné kontajnery
V návrhu sa počíta s umiestnením podzemných kontajnerov na tých miestach kde je to technicky možné. Miesto musí spĺňať tri hlavné požiadavky:

a) V danom mieste nesmú byť podzemné inžinierske siete;
b) Nesmú byť nad kontajnermi ani vzdušné rozvody, pretože kontajnery sa vyťahujú mechanickou rukou do výšky a vyklopením dna sa vysypávajú;
c) K miestu musí byť zabezpečený prístup zberovým vozidlom.

Návrh na umiestnenie podzemných kontajnerov je uvedený v prílohe.

Výhodou podzemných kontajnerov je to, že nie sú viditeľné na povrchu. Na povrchu sú viditeľné len odpadové komínky, v ktorých je zabudovaný otáčací bubon tak, ako u ANTIVANDAL kontajneroch. Je to veľkoobjemová zberná nádoba s objemom 3 - 5m3, ktorej objem je uložený pod zemou.
Sú oveľa estetickejšie ako súčasné kontajnerové stojiská.
Nie je možné do nich vniknúť a ani vyberať odpad.
Nešíri sa z nich zápach.
Riešenie uskladnenia komunálneho odpadu je moderné, zdravotne vyhovujúce a najmä estetické.

Nevýhodou je ich cena, pretože sú drahšie ako súčasné kontajnery a stojiská a drahšie ako ANTIVANDAL kontajnery.

2. ANTIVANDAL kontajnery
Sú kontajnery o objeme 2 000 l vybavené otáčacím bubnom, do ktorého sa vloží vrece s odpadom. Pootočením bubna vrece spadne dole do kontajnera. ANTIVANDAL kontajnery sú vyhotovené z hrubého plechu, nedajú sa otvoriť a vysypávajú sa tak, ako podzemné kontajnery, t.j. vyzdvihnutím do výšky a vyklopením dna.
Návrh na rozmiestnenie ANTIVANDAL kontajnerov v prílohe.

Výhodou ANTIVANDAL kontajnerov je, že nie je možné do nich vniknúť a vyberať, alebo prehŕňať odpad. Tým že sú väčšie ako súčasné 1100 l kontajnery zaberajú menej miesta na stojiskách.
ANTIVANDAL kontajnery budú umiestnené tam, kde nie je možné vybudovať podzemné kontajnery v rámci celého mesta.

Nevýhodou je, že sú drahšie ako súčasné kontajnery.
Zaberajú viac priestoru ako podzemné kontajnery.

  

Podstatnou náležitosťou je, že na vysypávanie odpadu je potrebné špeciálne upravené vozidlo, ktoré v súčasnosti zberová spoločnosť nemá. Mesto v súčasnosti rokuje so spoločnosťou o možnostiach zabezpečenia zberového vozidla.


Investičný zámer nebol poslancami Mestského zastupiteľstva odsúhlasený z dôvodov že:
1. V návrhu nebolo uvedené ako bude zabezpečené zberové vozidlo.
2. Neprebehla diskusia o potrebe vybudovania takýchto stojísk.

Z vyššie uvedeného dôvodu predkladáme širokej verejnosti návrh na vybudovanie podzemných kontajnerov a návrh na rozmiestnenie ANTIVANDAL kontajnerov tak, ako bol predložený poslancom MsZ. Chceme Vás požiadať, aby ste sa k predmetnému návrhu vyjadrili.

 

Aké sú výhody podzemných kontajnerov?

Na dočasné uskladnenie odpadu sa používajú podzemné kontajnery. Ich výhodou je moderný a estetický vzhľad aj šetrnosť k životnému prostrediu. Okrem toho pomáhajú regulovať zápach, poskytujú vyššiu úroveň hygieny, dosahujú veľkú kapacitu na ukladanie odpadu a sú odolné. Zároveň je zabránené ich vyberaniu a neporiadku v okolí.

Moderné technológie podzemných kontajnerov navyše zabraňujú neoprávnenej manipulácii s uloženým a vytriedeným odpadom, eliminujú vznik neporiadku v ich okolí a sú odolné proti vandalom aj poveternostným vplyvom.
Ich výzor je neporovnateľný oproti doterajšiemu riešeniu. Ich estetické umiestnenie v priestore je častokrát až neuveriteľným progresom architektonického riešenia danej oblasti. Ten výrazný rozdiel je vidieť aj na následujúcich obrázkoch.

 
Terajšie riešenie:Možné riešenie:A teraz to najlepšie, to najpodstatnejšie vôbec nie je vidieť. 5000 litrov objemu sa nachádza pod nadzemnou časťou. Nahrádza to objem 6 klasických kontajnerov pre zmiešaný odpad, alebo 50 kontajnerov pri rodinných domoch. Aby sme si vedeli predstaviť aký veľký objem to je, prikladáme názorný obrázok.Takže na horeuvedenej fotografii by sme jedným kontajnerom vyriešili komplet celý zmiešaný odpad a ušetrené miesto využili pre skrášlenie priestoru, výsadbou kvetinového záhonu s okrasnými drevinami a celé miesto vydláždili veľkoformátovou trvácnou zámkovou dlažbou.

Prínosy riešenia podzemných kontajnerov:
• zabraňujú zápachu nakoľko sú pod zemou, ktorá má konštantnú teplotu v zime, či v lete
• zabraňujú výskytu hlodavcov, potkany sa tam jednoducho nedostanú a aj keby sa dostali vo vnútri zahynú
• sú viac estetické a dokážu ušetriť verejný priestor
• zastavia nájazdy neprispôsobivých občanov, každý výrobca má vlastný typ technológie a teda vedia zabezpečiť aj to, že do kontajnera sa nedá vliezť
• sú odolnejšie voči požiarom, vo vnútri nie je vzduch, a tak aj v prípade zapálenia kontajnera trvá hodiny kým dôjde k požiaru, čo je dostatočne dlhý čas na príchod záchranných zložiek

Výhody riešenia (dokázateľné a overiteľné):
• znížené náklady na údržbu kontajnerov
• znížené náklady na odvoz, nakoľko polo-podzemné a podzemné sú väčšie a nepotrebujú sa tak často vyprázdňovať
• možnosť využitia “waste management-u”, t.j. automatického hlásenia naplnenia kontajnera, smetiarske auto tak ide cielene, nie náhodne
• v pilotnom projekte je možné umiestnenie “na jednej trase”, čím sa výrazne ušetria náklady
• pri rozumnom rozmiestnení sa ušetrí verejný priestor (napríklad na parkovacie plochy)