v prípade záujmu a potreby riešiť nepriaznivý zdravotný stav z dlhodobého hľadiska, mesto Krompachy poskytuje sociálnu službu formou opatrovateľskej služby.

Bližšie informácie o zabezpečení opatrovateľskej služby záujemcovia nájdu na webovej stránke mesta v sekci Občan - Sociálne služby, telefonicky na čísle 0534192230 alebo priamo na Mestskom úrade.