Náhradný termín bude v dostatočnom termíne oznámený.