Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

pre elektronické vypĺňanie.pdf
pre ručné vypĺňanie.pdf

 

Tlačivo „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)“ podľa čl. 8 ods. 5 a6  ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

pre elektronické vypĺňanie.pdf
pre ručné vypĺňanie.pdf

 

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oznámenie zverejňuje počas výkonu verejnej funkcie komisia mestského zastupiteľstva - Komisia na ochranu verejného záujmu a pre vybavovanie sťažností na webovom sídle mesta.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022