IOMO je dostupné pre občanov na Matričnom úrade v Krompachoch počas úradných hodín:

         

Pondelok    7:30 - 11:30     12:30 - 15:30

Utorok        7:30 - 11:30     12:30 - 15:30

Streda        7:30 - 11:30     12:30 - 17:00

Štvrtok                               12:30 - 15:30

Piatok        7:30 - 11:30      12:30 - 14:00

Na pracovisku IOMO v Krompachoch vybavíte:

- Výpis z listu vlastníctva

- Výpis z obchodného registra

- Výpis z registra trestov

 

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.