Usporiadateľ:    Mesto Krompachy, Komisia školstva a športu pri MsZ

Termín:                     13. október  2019 ( nedeľa )

Prihlášky:                  prihlásiť sa je možné hodinu pred štartom alebo na: jan.znanec@krompachy.sk  , 053/4192220 alebo elektronicky na: https://www.casomierapt.sk/udalost.php?id=474

Štartovné:           2 € okrem žiakov, dorastencov a pretekárov nad  60 rokov

 

Kategórie: predškolský vek dievčatá a chlapci do 6 rokov                        100 m

                 najmladšie žiačky, žiaci  roč.  2010 – 2012  /7, 8, 9 r /             400 m        

                 mladšie žiačky, žiaci roč.  2007 – 2009  /10, 11, 12 r/              500 m

                 staršie žiačky, žiaci  roč. 2004 - 2006  /13, 14, 15 r/                700 m

                 mladšie dorastenky roč. 2002- 2003  /16, 17 r/                     1 000 m

                 mladší dorastenci roč. 2002 - 2003  /16, 17 r/                       2 000 m

                 juniorky roč. 2000- 2001  /18, 19 r/                                      2 000 m

                 juniori roč. 2000 - 2001  /18, 19 r/                                        3 000 m

                  MUŽI:      kategória A do 39 rokov  /1980 a mladší /                6 000 m

                                  kategória B 40 - 49 rokov  /1970 - 1979/                   6 000 m

                                  kategória C 50 - 59 rokov  /1960 - 1969/                   6 000 m

                                  kategória D od  60  rokov /1959 a starší /                  6 000 m

                  ŽENY:       kategória E do  34 rokov  /1985 a mladšie /              6 000 m

                                   kategória F od 35- 49 rokov  /1984 – 1970 /             6 000 m  

                                   kategória G 50 a viac rokov  /1969 - 1960/               6 000 m 

                                   kategória H 60 a viac rokov  /1959 a staršie/            6 000 m

Trať:                 povedie ulicami mesta /asfalt/

 

Časový rozpis: 

Prezentácia: 7, 30 - 8, 30 hod.  -  mládež. kategórie, 

                    10,00  hod.  - muži, ženy na MsÚ

Štart:           9,00 hod  najmladší, priebežne ostatní,  

                   11,00 hod. muži, ženy                               

Obed:           obedové balíčky

 

Šatne               :           ZŠ  Zemanská  2,  za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.

Preteká sa       :           podľa pravidiel ĽA a tohto rozpisu.

Ubytovanie     :           na požiadanie a  náklady vysielajúceho oddielu.

Úhrada           :           pretekári štartujú na náklady vysielajúcej TJ

Ceny               :           prví traja v kategórii dospelých budú odmenení finančne.

Víťaz v kategórii hlavných pretekov sa stáva držiteľom putovného   pohára na 1 rok.

Upozornenie:     pretekári zodpovedajú za vlastnú  bezpečnosť

 

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, každý účastník súhlasí s tým, aby organizátor podujatia Mesto Krompachy  spracoval jeho osobné údaje uvedené v prihláške pre účely vedenia evidencie bežcov na tomto podujatí.

Súčasne udeľuje organizátorom podujatia odvolateľný a bezplatný súhlas na použitie fotodokumentácie a videodokumentácie zhotovenej počas podujatia pre akékoľvek účely ďalšej prezentácie podujatia.

 

 

Igor Jendruch, v.r.                                                             Ing. Iveta Rušinová, v.r.

       predseda komisie                                                                        primátorka mesta