Správca: 

Mgr. Katarína Kiseľáková

Predseda správnej rady:

Mgr. Terézia Valeková

Správna rada:

Oľga Dzimková, Anna Nemčíková, Ing. Alena Ontková, PhDr. Imrich Papcun, Ing. Ján Zahuranec

Revízor:

Ing. Erika Balážová

 

kontakt: detska.nadacia@gmail.com