Redakčná rada:

Mgr. Aneta Grondželová
Mgr. Agnesa Jarošíková
Mgr. Lucia Mikulová
Mgr. Mária Šimoňáková

Svoje príspevky, názory, návrhy a postrehy nám môžete zasielať do redakcie:

Redakcia Krompašského spravodajcu
Námestie slobody 1
053 42 Krompachy

e-mail: kromsprav@gmail.com
tel. kontakt: 053/419 22 11
fax: 053/419 22 14

Uzávierka mesačníka je 20. - teho v príslušnom mesiaci.