V roku 1841 vznikla akciová spoločnosť Krompašské železiarske ťažiarstvo. Hlavní akcionári zrekonštruovali pôvodnú vysokú pec a postavili novú strojovňu a hámor s kuplovou pecou, kde sa ročne vyrábalo asi 1900 t surového železa. Používalo sa hlavne na výrobu rúr, strojárenských súčiastok a kachieľ.

Adresa: Stará Maša, 053 42 Krompachy