Bola postavená na pamiatku založenia rožňavskej diecézy, ktorej patrónom je sv. Ján Nepomucký.

 

Adresa: Zemanská ulica, 053 42 Krompachy (vedľa Penziónu Piller kaštieľ)