Ukazovateľ

k 31. 12. 2014
Počet obyvateľov

8816

Priemerný vek obyvateľstva

34 rokov

Sobáše

57

Rozvody

23

Narodení

131

Zomrelí

69

z toho do 1 roku

1

z toho do 28 dní

1

Prisťahovaní

79

Odsťahovaní

140


Veková štruktúra obyvateľstva

predproduktívny vek (0-14)


1762

z toho muži

867

z toho ženy

895

produktívny vek

5932

muži (15-60)

2954

ženy (15-60)

2978

poproduktívny vek

1540

muži 61 +

632

ženy 61 +

908