zmluvné strany:         Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

                               

                                Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r.o.

 

zverejnená:               29.7.2021

účinná:                      30.7.2021

hodnota zmluvy:         5334,30 €

trvanie:                     neuvedené