zmluvné strany:         TERMOKOMPLEX, spol. s r.o., Krompachy 

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               1.4.2012

účinná:                      2.4.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     neuvedené