zmluvné strany:         SEZ Krompachy a.s.

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               27.3.2012

účinná:                      28.3.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     do 30.6.2012