zmluvné strany:         Úrad vlády Slovenskej republiky

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               29.2.2012

účinná:                      1.3.2012

hodnota zmluvy:         100 000 € 

trvanie:                     doba neurčitá