zmluvné strany:         ČSOB Poisťovňa a.s., Bratislava

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               20.4.2012

účinná:                      28.4.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené 

trvanie:                     doba neurčitá