zmluvné strany:         Iveta Michalková

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               16.3.2012

účinná:                      17.3.2012

hodnota zmluvy:         7900 € 

trvanie:                     doba neurčitá