zmluvné strany:         Bulent Ademi, Cukráreň BALKÁN III.

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               15.3.2012

účinná:                      16.3.2012

hodnota zmluvy:         315 € / ročne

trvanie:                     doba neurčitá