zmluvné strany:         Július Kopčan

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               15.3.2012

účinná:                      16.3.2012

hodnota zmluvy:         90 € 

trvanie:                     doba neurčitá