zmluvné strany:         Ing. František Böhmer CSc.

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               14.3.2012

účinná:                      15.3.2012

hodnota zmluvy:         neuvedená 

trvanie:                     doba neurčitá