zmluvné strany:         Martin Dutko

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               13.3.2012

účinná:                      14.3.2012

hodnota zmluvy:         neuvedená 

trvanie:                     doba neurčitá