zmluvné strany:         Celestína Hudáková

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               7.3.2012

účinná:                      8.3.2012

hodnota zmluvy:         50

trvanie:                     doba neurčitá