zmluvné strany:         JUDr. Ladislav Borský

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               12.3.2012

účinná:                      13.3.2012

hodnota zmluvy:         neuvedená 

trvanie:                     doba neurčitá