zmluvné strany:         GMT projekt spol. s r.o., Bardejov

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               7.3.2012

účinná:                      8.3.2012

hodnota zmluvy:         neuvedená 

trvanie:                     doba neurčitá