zmluvné strany:         Marta Slovinská

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               23.2.2012

účinná:                      24.2.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     do 31.3.2012