zmluvné strany:         A-typ, architektonický ateliér, s.r.o., Prešov

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               27.2.2012

účinná:                      28.2.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá