zmluvné strany:         Marcel Lesňák

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               14. 2. 2012

účinná:                      15. 2. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá