zmluvné strany:         Juraj Križka a Slavomíra Petríková

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               3. 2. 2012

účinná:                      4. 2. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     do 31.12.2013