zmluvné strany:         Mária Vlčeková

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               31. 1. 2012

účinná:                      1. 2. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     31.12.2012