zmluvné strany:         Erika Tkáčová

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               15. 11. 2011

účinná:                      16. 11. 2011

hodnota zmluvy:         46,47 €

trvanie:                     doba neurčitá