zmluvné strany:         Mária Jurečková

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               27. 1. 2012

účinná:                      28. 1. 2012

hodnota zmluvy:         33,19 €

trvanie:                     doba neurčitá