zmluvné strany:         Štefan Jendrek

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               30. 1. 2012

účinná:                      31. 1. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá